Stiri

Primaria Timisoara primeste oferte de training pana la finalul lunii ianuarie

Publicat la data de 2009-01-23

 

Furnizorii de formare profesionala trebuie sa cuprinda in ofertele lor catre Serviciul Resurse Umane al Primariei Municipiului Timisoara urmatoarele informatii:

a) tipul programului

seminar / curs / schimb de experienta / atelier de lucru

b) domeniul in care se organizeaza programul de formare

. management public

. reforma si legislatie

. comunicare

. resurse umane

. resurse publice

. proiecte si finantari

. dezvoltare personala

. IT

c) obiectivele generale ale participarii la programul de formare

cunoasterea, dezvoltarea, identificarea, analiza, definirea, descrierea conceptelor, mecanismelor, trasaturilor si regimul juridic al administratiei

d) tematica ce va fi tratata in mod obligatoriu in cadrul programului de formare

cadrul legal, generalitati, particularitati, functii, roluri, obiective, atributii, monitorizare si control

e) durata programului de formare (in ore)

Durata minim acceptata si cea maxim acceptata pentru programul de formare (exprimata in ore efective de formare) este 18-30 ore.

e) informatii minimale privind grupul-tinta pentru care se organizeaza formarea

Nivelul functiilor participantilor si domeniul de competenta al acestora:

. functionari publici

. personal contractual de conducere

. personal contractual de executie

Grupul de cursanti trebuie sa fie constituit din persoane cu atributii in acelasi domeniu de activitate / specialitate.

f) informatii privind preferintele beneficiarului de formare din punctul de vedere al derularii programului

Ofertele trebuie elaborate in limba romana.

Procedura de atribuire a contractului: selectie de oferta.

Criteriile de calificare a ofertelor:
. detinerea bazei tehnico-didactice corespunzatoare pentru derularea programelor si asigurarea materialelor si suporturilor de curs
. furnizorul este inscris in Registrul National al Furnizorilor de Formare Autorizati
. experienta furnizorului de formare

minimum 3 ani de la infiintare

numarul de programe realizate

numar de participanti

lectorii sa fie specialisti cu experienta in domeniul programului (numele lor trebuie sa fie comunicate o data cu celelalte date de organizare si desfasurare a cursului)

. detinerea certificatului ISO (dovedite cu inscrisuri si dovezi)

Ofertele se vor depune pe suport de hartie la sediul Primariei Municipiului Timisoara, b-dul C.D. Loga nr. 1, la serviciul Resurse Umane.

Data-limita pentru transmiterea ofertelor: 31.01.2009

Data-limita pentru finalizarea evaluarii si selectiei ofertelor: 25.02.2009

(Sursa: Primaria Municipiului Timisoara, sef serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian)

mmpr

Banat Business: e–Revista afacerii tale