Stiri

Investitiile straine directe in Romania

Publicat la data de 2008-11-12

- cercetare statistica -

1. Fluxul net de ISD in anul 2007

7.250 mil. EUR, din care:

. participatii la capital = 2.220 mil. EUR (31%)

. profit net reinvestit = 1.327 mil. EUR (18%)

. credit net primit de la investitorii straini = 3.703 mil. EUR (51%)

 

2. Soldul final ISD la 31.12.2007

42.770 mil. EUR, din care:

. participatii la capitalul social = 31.501 mil. EUR (74%)

. credit net primit de la investitorii straini = 11.269 mil. EUR (26%)

 

2.1. Repartizarea ISD pe principalele activitati economice

Din punct de vedere al orientarii investitorilor straini spre ramuri economice (conform CAEN Rev.1), ISD s-a localizat cu precadere in:

. industria prelucratoare (32,9% din total), in cadrul acesteia cele mai atractive fiind:

. metalurgie (7,5%)

. industria alimentara, a bauturilor si tutunului (5,2%)

. prelucrare titei, produse chimice, cauciuc si mase plastice (4,4%)

. industria mijloacelor de transport (3,6%)

. ciment, sticla, ceramica (3,5%)

Activitatile care au atras ISD importante sunt:

. intermedieri financiare si asigurari, care cuprind activitatea bancara si de asigurari (23,3% din totalul ISD)

. comert cu amanuntul si cu ridicata (14,0%)

. constructii si tranzactii imobiliare (7,8%)

. telecomunicatii (6,5%)

Imobilizarile corporale si necorporale, cu un sold la finele anului 2007 in valoare de 21.398 mil. EUR, reprezinta 50% din totalul ISD, inducand un grad semnificativ de stabilitate al investitiei straine directe.

Activitatile economice in care investitiile straine directe in imobilizari corporale si necorporale este semnificativa sunt:

. industria (26,8% din total ISD), iar in cadrul acesteia

. industria prelucratoare (cu 20,4% din total ISD), din cadrul careia se remarca

. industria metalurgica (cu 4,5% din total ISD)

. comertul cu amanuntul si cu ridicata (7,2%)

. telecomunicatiile (4,5%),

Ele corespunzand in mare masura unor domenii predilecte de orientare a ISD.

 

2.2. Repartizarea ISD pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedere teritorial se observa orientarea cu precadere a ISD spre Bucuresti-Ilfov (64,3%), alte regiuni de dezvoltare beneficiare de importante ISD fiind Centru (8,3%), Sud (6,9%) Sud-Est (5,7%) si Vest (5,5%).

 

2.3. Repartizarea ISD pe tari de origine

Repartizarea a fost realizata in functie de tara detinatorului nemijlocit a cel putin 10% din capitalul social al intreprinderilor investitie straina directa.

Primele 5 tari clasate dupa ponderea detinuta in soldul ISD la 31.12.2007 sunt:

. Austria (21,4%, fata de 23% in 2006)

. Olanda (16,3%, fata de 17,1% in 2006)

. Germania (11,7%, in usoara crestere fata de 10,1% in 2006)

. Franta (8,8%, fata de 8% in 2006)

. Grecia (7,5%, care isi mentine ponderea din anul 2006)

 

3. Tipuri de investitii straine directe (pe parcursul anului 2007)

Fluxul de participatii la capital in intreprinderile ISD este diferentiat in greenfield, fuziuni si achizitii si dezvoltare de firme.

Distribuirea celor trei tipuri de investitii in anul 2007, pe pricipalele activitati economice:

TOTAL

. Greenfield = 385,05 mil. euro (17,3%)

. Fuziuni si achizitii = 233,38 mil. euro (10,5%)

. Dezvoltare de firme = 1.601,52 mil. euro (72,2%)

 

INDUSTRIE

. Greenfield = 166,83 mil. euro (7,5%)

. Fuziuni si achizitii = 140,65 mil. euro (6,3%)

. Dezvoltare de firme = 242,40 mil. euro (10,9%)

 

Industria extractiva

. Greenfield = 0,00 mil. euro (0%)

. Fuziuni si achizitii = 0,00 mil. euro (0%)

. Dezvoltare de firme = 4,12 mil. euro (0,2%)

 

Industria prelucratoare

. Greenfield = 160,64 mil. euro (7,2%)

. Fuziuni si achizitii = 140,65 mil. euro (6,3%)

. Dezvoltare de firme = 306,19 mil. euro (13,8%)

 

Energie electrica, termica, gaze si apa

. Greenfield = 6,19 mil. euro (0,3%)

. Fuziuni si achizitii = 0,00 mil. euro (0,0%)

. Dezvoltare de firme = - 67,91 mil. euro (- 3,1%)

 

INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI

. Greenfield = 156,07 mil. euro (7,0%)

. Fuziuni si achizitii = 50,30 mil. euro (2,3%)

. Dezvoltare de firme = 856,72 mil. euro (38,6%)

 

COMERT CU AMANUNTUL SI CU RIDICATA

. Greenfield = 7,91 mil. euro (0,4%)

. Fuziuni si achizitii = 0,98 mil. euro (0%)

. Dezvoltare de firme = 180,79 mil. euro (8,1%)

 

CONSTRUCTII SI TRANZACTII IMOBILIARE

. Greenfield = 14,92 mil. euro (0,7%)

. Fuziuni si achizitii = 32,84 mil. euro (1,5%)

. Dezvoltare de firme = 160,24 mil. euro (7,2%)

 

POSTA SI TELECOMUNICATII

. Greenfield = 0,00 mil. euro (0%)

. Fuziuni si achizitii = 0,00 mil. euro (0%)

. Dezvoltare de firme = 7,89 mil. euro (0,4%)

 

ALTE ACTIVITATI

. Greenfield = 39,32 mil. euro (1,7%)

. Fuziuni si achizitii = 8,61 mil. euro (0,4%)

. Dezvoltare de firme = 153,48 mil. euro (7%)

 

3.1. Soldul investitiilor straine directe in intreprinderi greenfield (din momentul initial pana 31.12.2007)

Pentru a se putea aprecia impactul de durata al investitiilor greenfield asupra economiei, au fost evidentiate si acumularile de investitii straine directe in intreprinderile infiintate prin investitii greenfield, denumite intreprinderi greenfield.

La finele anului 2007 distribuirea pe principalele activitati economice a soldului investitiilor straine directe in intreprinderi greenfield se prezinta astfel:

Total

42.770 mil. euro (100%)

23.667 mil. euro (55,3%) = ISD in intreprinderi greenfield

 

. Industrie

17.409 mil. euro

7.316 mil. euro (42%) = greenfield

 

. Industria extractiva

2.046 mil. euro

147 mil. euro (7,2%) = greenfield

 

. Industria prelucratoare

14.071 mil. euro

6.625 mil. euro (47,1%) = greenfield

 

. Energie electrica, termica, gaze si apa

1.292 mil. euro

544 mil. euro (42,1%) = greenfield

 

. Intermedieri financiare si asigurari

9.961 mil. euro

4.685 mil. euro (47%) = greenfield

 

. Comert cu amanuntul si cu ridicata

5.970 mil. euro

5.393 mil. euro (90,3%) = greenfield

 

. Constructii si tranzactii imobiliare

3.329 mil. euro

2.327 mil. euro (69,9%) = greenfield

 

. Posta si telecomunicatii

2.784 mil. euro

1.430 mil. euro (51,4%) = greenfield

 

. Alte activitati

3.317 mil. euro

2.516 mil. euro (75,9%) = greenfield

 

4. Exporturile si importurile intreprinderilor investitie straina directa

TOTAL

. Exporturi (FOB)

intreprinderi ISD = 20.563 mil. euro (70,8% din total ramura)

. Importuri (CIF)

intreprinderi ISD = 29.675 mil. euro (59,2% din total ramura)

 

INDUSTRIE

. Exporturi (FOB)

intreprinderi ISD = 18.273 mil. euro (77,5% din total ramura)

. Importuri (CIF)

intreprinderi ISD = 18.111 mil. euro (78,2% din total ramura)

 

Industria prelucratoare

. Exporturi (FOB)

intreprinderi ISD = 17.349 mil. euro (77,2% din total ramura)

. Importuri (CIF)

intreprinderi ISD = 17.252 mil. euro (78,2% din total ramura)

 

COMERT CU AMANUNTUL SI CU RIDICATA

. Exporturi (FOB)

intreprinderi ISD = 1.876 mil. euro (62,7% din total ramura)

. Importuri (CIF)

intreprinderi ISD = 9.646 mil. euro (47,7% din total ramura)

 

ALTE ACTIVITATI

. Exporturi (FOB)

intreprinderi ISD = 414 mil. euro (16,8% din total ramura)

. Importuri (CIF)

intreprinderi ISD = 1.918 mil. euro (28,5% din total ramura)

Exporturile si importurile sunt agregate dupa activitatea de baza a firmelor, conform CAEN rev. 1.

Nu sunt incluse exporturile si importurile aferente activitatilor diviziunilor CAEN 75 Administratie publica si 96/97 Activitati gospodarii private.

Activitatea intreprinderilor investitie straina directa, in ansamblul ei, are un

impact pozitiv asupra balantei comerciale a Romaniei, contributia la exporturi fiind de 70,8%, in timp ce la importuri este de 59,2%.

***

Cercetarea statistica a fost realizata de Banca Nationala a Romaniei in colaborare cu Institutul National de Statistica.

Obiectivul principal al cercetarii a fost determinarea investitiilor straine directe (ISD) in Romania la 31.12.2007 pe baza soldului la inceputul anului 2007 si a fluxurilor (miscarilor) in cursul exercitiului financiar 2007, in intreprinderile investitie straina directa rezidente.

Au fost cercetate exhaustiv 5.918 de intreprinderi, cuprinzand:

. intreprinderile cu cel putin 20 de salariati (5.760 de unitati)

. toate institutiile de credit cu capital strain (38 de unitati)

. toate societatile comerciale de asigurari cu capital strain (32 de unitati)

. intreprinderile considerate atipice (toate intreprinderile investitie straina directa care au cifra de afaceri sau capitalul social de cel putin 30 milioane RON, 88 de unitati).

Reprezentativitatea la nivel de regiune de dezvoltare si diviziune CAEN este asigurata de intreprinderile investitie straina directa cercetate exhaustiv, care detin o pondere de 91% in soldul ISD la 31 decembrie 2007.

Din multimea de intreprinderi investitie straina directa ce nu au fost cuprinse in cele cercetate exhaustiv (circa 37.800) a fost extras un esantion format din 1.119 unitati.

Volumulul total de unitati cercetate (exhaustiv plus esantion) a fost de 7.037.

Gradul de eroare al rezultatelor cercetarii statistice privind investitiile straine directe in Romania la 31 decembrie 2007, fluxuri si solduri, calculat in baza coeficientilor de variatie rezultati in urma extinderii datelor raportate de catre intreprinderile din esantion este de +/- 3%, fiind garantat cu o probabilitate de 97%.

 

Rezultatele cercetarii statistice, pe larg:

TOTAL

42.770 mil. EUR = sold ISD la 31.12.2007 (100% din total ISD), din care:

21.398 mil. EUR = imobilizari corporale si necorporale (50% din total ISD)

 

INDUSTRIE

17.409 mil. EUR = sold ISD la 31.12.2007 (40,7% din total ISD)

11.447 mil. EUR = imobilizari corporale si necorporale (26,8% din total ISD)

Industria extractiva

2.046 mil. EUR = sold ISD la 31.12.2007 (4,8% din total ISD)

1.654 mil. EUR = imobilizari corporale si necorporale (3,9% din total ISD)

Industria prelucratoare

1.4071 mil. EUR = sold ISD la 31.12.2007 (32,9% din total ISD)

8.744 mil. EUR) = imobilizari corporale si necorporale (20,4% din total ISD

Energie electrica, termica, gaze, apa

1.292 mil. EUR = sold ISD la 31.12.2007 (3% din total ISD)

1.049 mil. EUR = imobilizari corporale si necorporale (2,5% din total ISD)

 

INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI

9.961 mil. EUR = sold ISD la 31.12.2007 (23,3% din total ISD)

1.517 mil. EUR = imobilizari corporale si necorporale (3,5% din total ISD)

 

COMERT CU AMANUNTUL SI CU RIDICATA

5.970 mil. EUR = sold ISD la 31.12.2007 (14% din total ISD)

3.099 mil. EUR = imobilizari corporale si necorporale (7,2% din total ISD)

 

CONSTRUCTII SI TRANZACTII IMOBILIARE

3.329 mil. EUR = sold ISD la 31.12.2007 (7,8% din total ISD)

2.131 mil. EUR = imobilizari corporale si necorporale (5% din total ISD)

 

POSTA SI TELECOMUNICATII

2.784 mil. EUR = sold ISD la 31.12.2007 (6,5% din total ISD)

1.948 mil. EUR = imobilizari corporale si necorporale (4,5% din total ISD)

 

ALTE ACTIVITATI

3.317 mil. EUR = sold ISD la 31.12.2007 (7,7% din total ISD)

1.256 mil. EUR = imobilizari corporale si necorporale (3% din total ISD)

 

Bucuresti = 27.516 milioane euro (64,3%)

Centru = 3.541 milioane euro (8,3%)

Sud = 2.942 milioane euro (6,9%)

Sud-Est = 2.448 milioane euro (5,7%)

Vest = 2.365 milioane euro (5,5%)

Nord-Vest = 1.907 milioane euro (4,5%)

Sud-Vest = 1.379 milioane euro (3,2%)

Nord-Est = 672 milioane euro (1,6%)

TOTAL = 42.770 milioane euro (100%)

  

Austria = 9.161 milioane euro (21,4%)

Olanda = 6.988 milioane euro (16,3%)

Germania = 5.020 milioane euro (11,7%)

Franta = 3.759 milioane euro (8,8%)

Grecia = 3.192 milioane euro (7,5%)

Italia = 2.617 milioane euro (6,1%)

Elvetia = 2.191 milioane euro (5,1%)

Cipru = 2.015 milioane euro (4,7%)

Turcia = 822 milioane euro (1,9%)

Ungaria = 738 milioane euro (1,7%)

Luxemburg = 633 milioane euro (1,5%)

SUA = 581 milioane euro (1,4%)

Alte tari = 5.053 milioane euro (11,9%)

TOTAL = 42.770 milioane euro (100%)

(Sursa: INS)

mmpr

Banat Business: e–Revista afacerii tale