Stiri

Prelungirea termenului pentru predarea carnetelor de munca

Publicat la data de 2008-11-11

Termenul de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru preluarea datelor a fost prelungit pana la 30.11.2009 (termenul anterior: 30.11.2008).

De asemenea, termenul de predare a carnetelor de munca in vederea scanarii este 30.11.2010.

Predarea-primirea carnetelor de munca de catre inspectoratele teritoriale de munca catre casele teritoriale de pensii si scanarea acestora se vor finaliza pana la 31.12.2010.

Pentru persoanele care nu mai au domiciliul in Romania

Fostii asigurati ai sistemului public de pensii care nu mai au domiciliul sau resedinta in Romania trebuie sa trimita caselor teritoriale de pensii, prin posta, carnetele de munca insotite de copia actului lor de identitate (al titularului).

Pentru cei care opteaza pentru trimiterea carnetului de munca prin intermediul unei persoane, carnetul de munca va fi insotit de copia actului de identitate al persoanei desemnate de catre titular.

Istoric

La inceputul anului 2006 a fost demarata actiunea de preluare, din carnetele de munca, a datelor referitoare la perioadele de stagiu realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 01.04.2001, precum si a veniturilor salariale aferente.

Datele preluate din carnetele de munca vor fi utilizate pentru creare a unei baze de date la nivel national cu istoricul perioadelor de asigurare si a veniturilor angajatilor din sistemul public de pensii.

Termenul initial de finalizare a operatiunilor de preluare a carnetelor de munca, respectiv scanare a acestora, a fost de 2 ani, fiind ulterior prelungit la 3 ani.

Guvernul a aprobat si o Ordonanta de Urgenta de modificare a Legii 53/2003 - Codul Muncii, care prelungeste cu 2 ani termenul referitor la dovedirea vechimii in munca pe baza inscrierilor in carnetele de munca, respectiv data la care urmeaza sa se abroge Decretul 92/1976 privind carnetul de munca.

Potrivit noilor prevederi, vechimea in munca stabilita pana la 31.12.2010 se probeaza cu carnetul de munca.

De la 01.01.2011 (data la care Decretul 92/1976 privind carnetul de munca va fi abrogat), vechimea in munca stabilita pana la data de 31.12.2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza inscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca.

Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogarii Decretului 92/1976, cu modificarile ulterioare, se vor solutiona potrivit dispozitiilor acestui act normativ.

Actul normativ prelungeste cu 2 ani, pana la 30.06.2011 (termen anterior: 30.06.2009), termenul pana la care angajatorii (sau inspectoratele teritoriale de munca) sunt obligati sa elibereze titularilor carnetele de munca.

(Sursa: Guvernul Romaniei)

mmpr

Banat Business: e–Revista afacerii tale