Stiri

Subventii pentru producatorii de soia

Publicat la data de 2008-11-10

Producatorii agricoli (persoane fizice sau juridice) care detin exploatatii agricole si care valorifica pe piata soia din productia interna a anului 2008 pot beneficia de sprijin direct al statului pe produs in valoare de 300 lei/tona in limita a 100.000 de tone la nivelul intregii tari.

Nu beneficiaza de prevederile acestei hotarari:

. soia valorificata sub forma de samanta pentru semanat

. soia care face obiectul platii in natura al contractelor de arendare, concesionare sau al contractelor de livrare a ingrasamintelor, pesticidelor si altor inputuri, inclusiv al contractelor de leasing pentru utilaje agricole

Soia care se utilizeaza ca materie prima pentru realizarea de produse alimentare sau industriale in cadrul unitatilor proprii de productie ale producatorilor agricoli este considerata produs agricol destinat comercializarii si beneficiaza de sprijin.

Acordarea acestui sprijin se face pe baza unei cereri-tip adresate directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti.

Termen-limita de depunere: 15 iunie 2009 inclusiv.

Acordarea sumelor se face in ordinea depunerii cererilor.

Resursele financiare necesare acordarii acestui sprijin sunt de 30.000 mii lei si sunt asigurate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Dupa verificarea documentatiei si aprobarea cererilor formulate de producatorii agricoli, directiile pentru agricultura intocmesc si depun centralizatorul cuprinzand sumele cuvenite la Directia Generala Buget, Finante si Fonduri Europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii, pana la data de 1 iulie 2009 inclusiv.

Acordarea in mod necorespunzator a acestui sprijin, prin inscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 3.000 - 5.000 lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii sumelor incasate nejustificat, majorate in raport cu inflatia.

Exploatatiile agricole comerciale nu mai trebuie sa depuna anual, pana la data de 1 februarie, documentele, la directiile pentru agricultura, pentru a fi luate in evidenta, ci le pot depune pe tot parcursul anului, la fel ca administratorii exploatatiilor familiale.

(Sursa: Guvernul Romaniei)

mmpr

Banat Business: e–Revista afacerii tale